Begroting 2019

Milieu

Milieu

RESULTAATGEBIED Milieu

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 6.966

10,2 %

Baten

€ 6.504

9,5 %