Begroting 2019

Verkeer en openbare ruimte

Verkeer / Parkeren

RESULTAATGEBIED Verkeer / Parkeren

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.356

6,4 %

Baten

€ 747

1,1 %