Begroting 2019

Ruimte en bouwen

Omgevingsrecht

RESULTAATGEBIED Omgevingsrecht

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.530

3,7 %

Baten

€ 1.619

2,4 %