Begroting 2019

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Sport, recreatie en vrije tijd

RESULTAATGEBIED Sport, recreatie en vrije tijd

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.364

6,4 %

Baten

€ 1.664

2,4 %