Begroting 2019

Paragraaf Subsidies

Grondslag

Werkelijk 2017

Begroting 2018 incl. wijzigingen

Begroting 2019

Subsidies

Subsidieregeling maatschappelijke evenementen 2017

46.725

47.450

48.150

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties sport

51.960

52.780

53.994

Nadere regeling subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring

307.067

320.191

327.555

Subsidieregeling amateurkunsten 2017

83.170

67.391

68.941

Nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie

1.000

15.230

15.580

Subsidieregeling erfgoed 2016

1.950

7.105

7.268

Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarangementen 

451.350

538.827

572.698

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo (welzijnfonds)

4.000

20.300

20.770

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

94.885

102.070

104.430

Tender sociaal domein

845.856

826.293

845.298

Overige subsidies sociaal domein

1.239.812

1.253.235

1.273.721

Overige subsidies (w.o. Stichting Cultuurspoor Best en Centrummanagement)

680.632

717.429

734.331

Totaal

3.808.407

3.968.301

4.072.736