Begroting 2019

Overhead

Dit programma omvat het overzicht van de kosten van overhead gebaseerd op artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Omschrijving
Begroot 2018
Begroot 2019
Begroot 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Lasten
12 - Overhead
9.841.201
9.328.811
9.360.324
9.559.970
9.844.603
Baten
12 - Overhead
-1.494.187
-1.040.737
-839.793
-867.056
-810.180

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 9.329

13,6 %

Baten

€ 1.041

1,5 %