Begroting 2019

Samenvattend overzicht baten en lasten

Samenvattend overzicht baten en lasten

Lasten (in duizenden euro's)

Programma

Realisatie 

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

incl. wijz.

1 - Algemeen bestuur

2.748

3.841

2.757

2.733

2.832

2.906

2 - Integrale veiligheid

2.250

2.421

2.534

2.488

2.545

2.599

3 - Verkeer en openbare ruimte

3.450

3.571

3.791

3.928

4.054

4.159

4 - Economische zaken

742

850

740

752

749

762

5 - Jeugd en Onderwijs

9.707

1.661

1.737

1.745

1.811

1.802

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

3.886

4.597

4.164

4.014

4.075

4.073

7 - Werk en inkomen

12.832

30.198

30.268

29.785

30.048

30.383

8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg

9.197

0

0

0

0

0

9 - Milieu

6.032

6.781

6.766

6.920

7.071

7.176

10 - Ruimte en bouwen

15.315

2.369

2.460

2.265

2.214

2.214

11 - Algemene dekkingsmiddelen

3.097

38

1.087

1.956

1.260

1.070

       en onvoorzien *

12 - Overhead

7.965

9.332

8.854

8.881

9.075

9.355

Totaal lasten

77.220

65.659

65.157

65.467

65.735

66.500

Baten (in duizenden euro's)

Programma

Realisatie 

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

incl. wijz.

1 - Algemeen bestuur

         911

         790

         725

         613

         634

         643

2 - Integrale veiligheid

         125

         170

         175

         178

         181

         184

3 - Verkeer en openbare ruimte

         446

         429

         501

         508

         517

         525

4 - Economische zaken

         489

         466

         516

         524

         532

         540

5 - Jeugd en Onderwijs

         869

         746

         720

         701

         683

         665

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

      1.037

      1.572

      1.190

      1.133

      1.124

      1.134

7 - Werk en inkomen

      6.010

      6.608

      6.576

      6.559

      6.501

      6.513

8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg

         749

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

9 - Milieu

      5.838

      6.158

      6.304

      6.428

      6.565

      6.661

10 - Ruimte en bouwen

    13.627

      1.002

      1.080

      1.085

      1.088

      1.090

11 - Algemene dekkingsmiddelen

    40.751

    42.918

    44.843

    45.976

    46.733

    47.518

       en onvoorzien

12 - Overhead

         125

          17

          17

          18

          18

          18

Totaal baten

70.978

60.876

62.649

63.723

64.574

65.491

Totaal lasten (incl. saldo)

77.220

65.659

65.157

65.467

65.735

66.500

Totaal baten

70.978

60.876

62.649

63.723

64.574

65.491

Totaal saldo van baten en lasten

-6.242

-4.783

-2.508

-1.744

-1.161

-1.010

Stortingen in reserves

15.862

12.079

3.204

3.262

1.276

1.294

Bijdragen uit reserves

22.104

16.862

5.712

5.007

2.437

2.304

Mutatie reserves

6.242

4.783

2.508

1.744

1.161

1.010

Saldo

0

0

0

0

0

0

Inclusief  resultaat

2.486

-632

 554

1.408 

 696

 490