Begroting 2019

Met deze begroting 2019 - 2022 geven wij u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2019. Uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting over 4 jaren sluitend is. Ook dit jaar zijn we daar weer in geslaagd.
Inmiddels is het beleidsakkoord 2018-2022 door de raad vastgesteld. Hierin ligt de nadruk op de uitvoering en dat vergt daadkracht, creativiteit en een goed ingerichte en werkende ambtelijke organisatie. Een vertaalslag van dit beleidsakkoord vindt de komende maanden plaats.

In de speerpunten staan de pijlers voor de komende jaren vermeld. Deze treft u hieronder aan.

College van burgemeester en wethouders

Inkomsten € 68.361.086

Uitgaven € 68.361.086

Inkomsten

€ 725.009

Uitgaven

€ 2.756.617

Inkomsten

€ 187.573

Uitgaven

€ 2.533.783

Inkomsten

€ 747.348

Uitgaven

€ 4.356.056

Inkomsten

€ 532.365

Uitgaven

€ 740.199

Inkomsten

€ 981.954

Uitgaven

€ 1.787.125

Inkomsten

€ 1.663.665

Uitgaven

€ 4.363.788

Inkomsten

€ 6.975.088

Uitgaven

€ 30.267.520

Inkomsten

€ 0

Uitgaven

€ 0

Inkomsten

€ 6.504.354

Uitgaven

€ 6.965.605

Inkomsten

€ 1.619.467

Uitgaven

€ 2.530.055

Inkomsten

€ 47.383.526

Uitgaven

€ 2.731.527

Inkomsten

€ 1.040.737

Uitgaven

€ 9.328.811