Begroting 2019

Sociaal Domein

Financiën Jeugd

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

7.4 - Jeugd

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

0

8.192

8.308

8.362

8.635

8.779

Baten

0

108

112

114

116

118

Saldo baten en lasten

0

8.084

8.196

8.248

8.519

8.661

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

0

183

68

0

0

0

Resultaat

0

7.901

8.128

8.248

8.519

8.661

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 7.4 Jeugd zijn de lasten € 116.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Lagere lasten persoonsgebonden budgetten jeugd (€ 56.000 voordelig)

In het resultaatgebied 7.4 Jeugd zijn de baten € 4.000 hoger.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen.