Begroting 2019

Sociaal Domein

Wmo

RESULTAATGEBIED Wmo

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 30.268

44,3 %

Baten

€ 6.975

10,2 %